1

Chọn sản phẩm

2

Cấu hình

3

Xác nhận

4

Thanh toán

2

Hosting X1

Vui lòng định cấu hình tên miền cho tài khoản lưu trữ của bạn

Tôi sẽ sử dụng tên miền hiện tại của mình và cập nhật tên máy chủ

Đăng ký một tên miền mới

Chuyển tên miền của bạn từ một công ty đăng ký khác


Tổng tiền:

0 đ
50000 đ
150000 đ
300000 đ
600000 đ
0 đ
0 đ